În perioada 11-12 aprilie 2013 s-a desfăşurat la Craiova, în organizarea Societăţii Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, cel de-al IV-lea Congres Naţional de Medicină Şcolară şi Universitară, care a reunit medici şi asistente medicale şcolare din întreaga ţară.

La eveniment au participat ca invitaţi cadre didactice universitare, medici specialişti, reprezentanţi ai Institutului Naţional de Sănătate Publică, reprezentanţi ai Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, ai autorităţilor publice locale şi ai unor organizaţii neguvernamentale implicate în activităţile desfăşurate în unităţile de învăţământ.

Lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul Congresului au relevat aspecte importante ale patologiei copilului şi adolescentului, dar şi dificultăţile cu care se confruntă reţeaua de medicină şcolară din România: Elevul cu astm bronşic – Conf. Dr. Cristian Gheonea, Diagnosticul precoce în diabetul zaharat de tip 1 şi 2 la copil şi adolescent – Dr. Ileana Puiu, Boala Morgellons – Dr. Kristina Moldovan, Aspecte epidemiologice ale utilizării televizorului şi calculatorului de către elevi – Conf dr.Aurelia Cordeanu, Dr. Elena Mihaela Cordeanu, dr.Rodica Nicolescu, „Utilizarea ergonomică a calculatorului acasă şi la şcoală” – Dr. Cristina Huidumac-Petrescu, Evaluarea retardului de creştere la copil şi adolescent – Dr. Ileana Puiu, Metode statistice pentru stabilirea statusului nutriţional optim – Dr. Cristiana Ciovică, Rolul medicului şcolar în promovarea sănătăţii– Dr. Narcisa Dinică, Aspecte privind situaţia imunizărilor la copii în judeţul Dolj – Dr. Ana Bobârnac, Violenţa în şcoli – Problemă de actualitate în comunitate – Dr. Cristina Geormăneanu, Studiu asupra anxietăţii şi depresiei la studenţi. Incidenţă, prevalenţă, profilaxie primară – Dr. Ancuţa Pintea, Aspecte clinico-terapeutice în scolioza idiopatică la copil – Dr. E. Cârstoiu, Dr. A. Zavate, Dr. O. Ciobanu, Dr. J. Kamel, Dr. I. Purcaru, Dr. A. Scarlat, Traumatismul coloanei cervicale la copil – Dr. Corina Diaconescu, Dr. Tatiana Opran, Rolul familiei şi contextul grupului în tentativele de suicid la adolescenţi– Dr. Adriana Neghirlă , Psih. Szalai Martin , Procesul de identificare de sine la copilul preşcolar – Dr. Corina Diaconescu, Dr. Tatiana Opran,

Implicarea asistentei medicale din cabinetul şcolar în depistarea şi managementul bolilor cronice psihiatrice la copii de vârstă şcolară – As. Carmen Mariana Iliuţă, Streptococul beta-hemolitic de tip A – implicaţii în practica medicului şcolar – Dr. Alina Cernobai, Dr. Cornelia Anghel, Dr. Adriana Georgescu, Evoluţia tuberculozei în judeţul Dolj, în perioada 2006-2011 – Dr. Ana Bobârnac, Comportamentul sexual la adolescenţi – Conf Dr. Aurelia Cordeanu, Dr. Mihaela Cordeanu, Dr.Rodica Nicolescu, Corelaţii între unii parametri antropometrici şi fiziometrici la un lot de elevi –Dr. Adriana Hurezeanu, ADHD – o provocare– Dr. Cristina Geampalia- Gherghina, Dr. Mirela Matican, Însingurare şi depresie în copilărie şi adolesceţă– Dr. Alina Stroie, Epilepsia copilului şi adolescentului în practica medicului şcolar – Dr. Claudia Strâmbeanu, Dr. Diana Bârcă, Dinamica personalului medical în România şi în judeţul Dolj în perioada 2003-2010 şi situaţia medicinei şcolare în acest context – Dr. Claudia Strâmbeanu, Dificultăţi în derularea activităţii din cabinetul medical şcolar Dr. Natalia Cercel, Dr. Claudia Ponea, Importanţa prevenţiei în cabinetul medical şcolar – Dr. Zaira Zăbavă, Medicina şcolară. Actualităţi şi perspective – Dr. Kristina Moldovan, Importanţa reprezentării medicinei şcolare la nivel naţional – Dr. Lili Leon

În ultima parte a Congresului au fost dezbătute aspecte ale activităţii desfăşurate în cabinetele medicale şcolare, dificultăţile întâmpinate de medicul şcolar în desfăşurarea activităţii şi conflictul permanent între aspectul profesional şi cel administrativ al activităţii.

Având în vedere multiplele atribuţii ale medicului şcolar, atât în domeniul prevenţiei cât şi în curativ, conştienţi fiind de faptul că menţinerea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din unităţile de învăţământ reprezintă o responsabilitate majoră a sistemului de sănătate din România şi ţinând cont de dificultăţile cu care se confruntă reţeaua de medicină şcolară în acest moment, participanţii la Congresul Naţional de Medicină Şcolară şi Universitară adresează Ministerului Sănătăţii următoarele propuneri menite să optimizeze asistenţa medicală din unităţile de învăţământ :

  1. Actualizarea şi corectarea actelor normative care reglementează activitatea de medicină şcolară, cu consultarea obligatorie a celor ce lucrează nemijlocit în reţeaua şcolară – înfiinţarea Comisiei consultative de medicină şcolară la nivelul Ministerului Sănătăţii, sau semnarea unui protocol de colaborare şi consultare periodică între Ministerul Sănătăţii şi Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, ca reprezentant al personalului medico-sanitar din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ
  2. Emiterea de acte normative prin care unităţile angajatoare ale personalului medical din unităţile de învăţământ să fie unităţi sanitare publice/ furnizori autorizaţi de servicii de sănătate de tip asistenţă medicală primară, astfel încât derularea activităţii medicale din grădiniţe, şcoli şi universităţi să se desfăşoare corespunzător
  3. Asigurarea rapidă a cadrului legislativ pentru deblocarea posturilor în reţeaua de medicină şcolară şi asigurarea personalului medico-sanitar conform normativelor în vigoare
  4. Elaborarea de proceduri de bune practici şi de ghiduri de practică medicală pentru cabinetele medicale şcolare
  5. Modificarea Programului Naţional de sănătate V, punctul 3 „Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei”, în sensul sublinierii ca unităţi în care se derulează Obiectivul 1 „Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor” – cabinetele medicale din unităţile de învăţământ
  6. Modificarea normelor contractului-cadru în vederea respectării drepturilor profesionale ale medicilor din unităţile de învăţământ şi a eliminării gravei discriminări dintre pacienţi, astfel încât medicul şcolar să poată emite biletul de trimitere în regim special pentru clinic şi paraclinic minimal tuturor elevilor şi studenţilor

Comitetul de organizare

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI