• Ord. MSF 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
• Ord. nr.772 /2004 al Ministrului Sănătăţii pentru completarea O.MSF nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
• Ord. MSP nr. 1955 /1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
• Legea nr.339 /2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope – actualizată + OUG 6/2010
• O.G. nr.53 din 30 ianuarie 2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor si Legea nr.649 /2001pentru aprobarea ei
• Ord.MSF nr.141 /2002 privind reorganizarea reţelei naţionale de supraveghere şi control al bolilor transmisibile
• ORD. 204 /2007 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi normele sale metodologice de aplicare
• H.G.nr.491 /1995 privind organizarea taberelor, excursiilor,
• expediţiilor şcolare şi a altor forme de petrecere a timpului liber
• pentru preşcolari şi elevi
• Ord. MSF nr 197/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor
• medicale de orientare şcolar-profesională

They’re most likely to devote a lot of their time on unnecessary information, which online essay writer makes the word paper arrangement unnecessary.

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI