• Ord. MSF nr.153 /2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
• OG nr.124/1998 republicată privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale
• Ord.MSP nr.544 /2004 privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea cabinetelor medicale
• Ord. MSP nr. 1338/2007 pentru aprobarea normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, si art. 27 din Ord. MSP 219/2002 pentru aprobarea normelor privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală
• Ord. MSP 219/2002 pentru aprobarea normelor privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală
• Ord. MSP nr. 261 /2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
• Ord. MSP nr. 840 /2007 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare
• Ord. MSP 994/2004 privind aprobarea normelor de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare
• HG nr. 857/2011 – stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI