• Legea 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar
• Ord. MSP nr. 1563/2008 – Lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor
• OUG 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli
• Ord. MSP nr. 1955 /1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
• Ord. MSF nr. 976/1998 Normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor
• Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
• Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare
• Regulamentul (CE) nr. 853/2004 de stabilire a normelor specifice de igienă privind igiena produselor alimentare
• Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
• Ordonanta nr. 42 din 29/01/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
• Hotărâre nr. 984 din 25/08/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
• Ordin nr. 149 din 23/12/2005 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate cu privire la anumite produse alimentare
• Hotărâre nr. 924 din 11/08/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare
• Ordin nr. 63 din 07/03/2007 privind aprobarea Normei sanitare care stabileşte reguli de sănătate animală ce reglementează producţia, prelucrarea, distribuţia şi introducerea produselor de origine animală destinate pentru consum uman
• Ordin nr. 111 din 16/12/2008 privind aprobarea Normei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală
• Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor.

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI