• Legea 46/2003 a drepturilor pacienţilor
• Ord. MS nr. 386/2004 – privind aprobarea normelor de aplicare a Legii 46/2003

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI