Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri este o organizaţie profesională cu activitate non profit, înfiinţată la Cluj-Napoca în anul 2000, de către un colectiv de medici care lucrează în cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti, şi care în acest moment are membri în mai multe judeţe din ţară, în unele dintre judeţe derulându-se acţiuni de înfiinţare de filiale.

Scopurile Societăţii Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri sunt: îmbunătăţirea calităţii actului medical în colectivităţile de copii şi tineri, promovarea şi perfecţionarea profesiei de medic de colectivitate, apărarea intereselor şi drepturilor medicilor şi personalului mediu care îşi desfăşoară activitatea în colectivităţile de copii şi tineri, dar şi pe cele ale beneficiarilor activităţii lor, copiii şi tinerii.

ACTIVITĂŢI

2000-2002

  • implementarea proiectului „Optimizarea asistenţei medicale primare pediatrice în grădiniţe şi şcoli” – finanţat de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate

2010

  • organizarea Simpozionului Naţional de Medicină Şcolară, Cluj-Napoca
  • participarea la marcarea Zilei Europene de Combatere a Obezităţii – iunie 2010, Cluj-Napoca

2011

  • organizarea Congresului Naţional de Medicină Şcolară şi Universitară, Cluj-Napoca, 21-22 mai, Cluj-Napoca
  • participarea la proiecte de educaţie pentru sănătate a copiilor şi tinerilor: microproiect în cadrul Campaniei „Viaţa” (2011-2013), coorganizator al Crosului Inimii (mai 2011, Cluj-Napoca)
  • participarea la negocierile desfăşurate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii, împreună cu sindicatele din învăţământ, pe tema Metodologiei de examinare a stării de sănătate a preşcolarilor şi şcolarilor
  • propuneri de îmbunătăţire a asistenţei medicale în unităţile de învăţământ, către Ministerul Sănătăţii

2012

  • organizarea Celui de al III-lea Congres Naţional de Medicină Şcolară şi Universitară – 19-20 aprilie, Cluj-Napoca
  • organizarea de mese rotunde pentru pregătirea profesională a medicilor din colectivităţile de copii
  • propuneri de îmbunătăţire a asistenţei medicale în unităţile de învăţământ, către Ministerul Sănătăţii

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI