• Legea 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
• Legea 285/2010 privind salarizarea pe 2011 a personalului plătit din fonduri publice
• Contractul colectiv de muncă pe ramură sanitară 2011-2014
• Codul civil,
• Codul penal,
• Codul Familiei,
• Codul muncii
• Legea 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă şi normele sale de aplicare.
• HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
• Legea 54/2003 a sindicatelor
• Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor
• Legea nr. 349 /2002 – pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
• Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
• HG 558/1998 privind acordarea burselor şcolare
• Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
• prelucrarea datelor cu caracter personal
• p. Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie
• q. Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI