Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri are onoarea să vă invite la cel de-al X–lea Congres Naţional de Medicină Şcolară şi Universitară, care se va desfăşura în Cluj-Napoca, Hotel Belvedere,  în perioada 5-7 aprilie 2019.

Evenimentul, având ca temă „Actualități în medicina şcolară”, reuneşte medici şi asistente medicale din cabintele medicale din unităţile de învăţământ din întreaga ţară, cadre didactice universitare, reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media.

Subiectele abordate în timpul Congresului urmăresc schimbul de idei şi informaţii referitoare la modul de îmbunătăţire a asistenţei medicale acordate în unităţile de învăţământ din întreaga ţară, la rolul important  al medicinei şcolare în prevenţia acordată copiilor şi tinerilor şi la problematica specifică acestei specialităţi.

Taxe participare Congres

  până în 15 martie 2019 la faţa locului
Medici, membri SMCCT, cu cotizaţia aferentă anului 2019, achitată 200 lei 210 lei
Medici, nemembri SMCCT 250 lei 260 lei
Asistenti medicali 120 lei 120 lei
Rezidenti 70 lei 80 lei

Cotizația de membru al Societății este de 50 lei/an, pentru medici și 25 lei/an pentru asistenții medicali.

Taxa de participare la Congres şi cotizaţia de membru SMCCT vor fi achitate în contul Societăţii Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, Cluj-Napoca, Aleea Băiţa, nr 1, IBAN: RO85 BTRL RONC RT00 W212 8103, cont deschis la Banca Transilvania Cluj, CIF: 13486132

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI