Arhiva categoriei: ACTUALITĂŢI

Asistenţa medicală şcolară: propuneri pentru mai bine

Citeşte AICI articolul apărut în săptămânalul “Viaţa medicală”

Programul naţional de evaluare a stării de sănătate

A. Obiective: Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi combaterea principalilor factori de risc B. Structură: 1) Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos; 2) Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun; 3) Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei. ……… 3) Subprogramul de supraveghere a stării de sănătate a populaţiei 3.1. Activităţi: a) evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor; b) evaluarea stării de sănătate a populaţiei generale. a) Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor a.1. Evaluarea stării de nutriţie a copiilor din ciclul primar (6-10 ani) conform metodologiei OMS prin participarea la proiectul „European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI)” i) Obiective specifice: determinarea prevalenţei supraponderalităţii şi obezităţii la copiii de 8.0 – 8.9 ani după o metodologie standardizată OMS aplicată simultan în 16 ţări europene; ii) Indicatori de evaluare: a) indicatori fizici: a.1. număr copii examinati: 4.500/an; a.2. număr chestionare aplicate : 4500/an. a) indicatori de rezultat: raport prevalenţă obezitate şi comportamente asociate: 1/an. ii) Unităţi care implementează: a)Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin Centrul naţional de evaluare şi promovare a stării de sănătate (CNEPSS); b)direcţiile de sănătate publică. iii) Metodologia intervenţiei: …(Citeşte mai departe)

Către Institutul Naţional de Sănătate Publică – Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile

Stimată Doamnă Director, Referitor la „Procedura de raportare a vaccinărilor realizate în campaniile şcolare de către medicii vaccinatori (medici de familie/medici şcolari)”, Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, asociaţie profesională a medicilor din cabinetele medicale din unităţile de învăţământ, cu membrii în majoritatea judeţelor ţării, doreşte să pună în discuţie următoarele probleme: Care sunt motivele pentru care medicii şcolari nu pot introduce în Registrul Electronic Naţional de Vaccinări vaccinările efectuate, calea cea mai sigură de înregistrare corectă a datelor? Fără să existe nicio garanţie că adeverinţele de vaccinare eliberate de medicii şcolari vor ajunge (în timp util) la medicii de familie, înregistrarea datelor în RENV va fi, cu siguranţă, deficitară. De ce medicilor şcolari nu li se pot deconta serviciile de vaccinare, având în vedere că efectuează acelaşi act medical ca şi medicii de familie, iar DSP-urile judeţene pot încheia, conform legii, contracte cu Consiliile Locale pentru derularea Programelor Naţionale de Sănătate? Considerăm că utilizarea unui soft care să permită accesarea RENV şi de către medicii şcolari, pe lângă o înregistrare corectă şi responsabilă a datelor, ar elimina şi birocraţia eliberării dovezii de vaccinare de către medicii de familie la înscrierea copiilor în colectivitate.

Procedura de raportare a vaccinărilor realizate în campaniile şcolare de către medicii vaccinatori (medici de familie/ medici şcolari)

În cadrul campaniilor şcolare medicii vaccinatori au obligativitatea de a completa: “Formularul de raportare a vaccinărilor efectuate în campanii şcolare de către medicii vaccinatori”. La încheierea campaniei, formularele semnate şi ştampilate, vor fi depuse în termen de 10 zile de la data finalizării campaniei la Directia de Sănătate Publică judeţeană/mun. Bucureşti. Recuperările la vaccinare se pot efectua în termen de 3 săptămâni de la încheierea campaniei de vaccinare. După finalizarea recuperărilor, acestea vor fi raportate la DSP în termen de 5 zile utilizând “Formularul de raportare a recuperărilor efectuate în campanii şcolare de către medicii vaccinatori” (Anexa1). Elevii catagrafiaţi şi nevaccinaţi vor fi înscrişi în “Formularul de raportare a motivelor nevaccinării în campanii şcolare de către medicii vaccinatori” (Anexa 2). În cazul în care nu există restanţieri care trebuie recuperaţi, Anexa 2 se va raporta împreună cu “Formularul de raportare a vaccinărilor efectuate în campanii şcolare de către medicii vaccinatori” Medicul vaccinator are obligaţia completării corecte a tuturor câmpurilor incluse în formulare. Medicii vaccinatori au obligaţia de a elibera “Adeverinţa de vaccinare” pe care părinţii vor trebui să o prezinte medicului de familie în evidenţa căruia se află copilul. Medicului de familie care are copilul în evidenţă îi revine obligativitatea …(Citeşte mai departe)

Comunicat pe tema HTA la copii şi adolescenţi

DOMNULUI MINISTRU AL SĂNĂTĂŢII, EUGEN NICOLĂESCU Stimate Domnule Ministru, Am urmărit cu interes declaraţiile pe care le-aţi făcut cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hipertensiunii Arteriale. Riscurile acestei afecţiuni sunt, într-adevăr, considerabile, iar depistarea precoce a hipertensiunii arteriale este esenţială în evoluţia bolii. Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri doreşte să sublinieze cu acest prilej că în cabinetele medicale din grădiniţe, şcoli şi universităţi tensiunea arterială este măsurată în fiecare an fiecărui copil şi tânăr – cu ocazia examenelor medicale de bilanţ al stării de sănătate efectuate de medici, al măsurătorilor periodice efectuate de asistente, al examinarilor medicale cu ocazia participării la competiţii sportive. În fiecare an sunt depistaţi de către medicii şcolari tot mai mulţi copii cu valori tensionale ridicate. Prevalenţa din ce în ce mai crescută a hipertensiunii arteriale la copii şi adolescenţi şi asocierea acesteia în proporţie mare cu supraponderea, obezitatea si sedentarismul sunt evidente şi îngrijorătoare în acelaşi timp. Avantajul medicinei şcolare este că este zi de zi în contact cu copiii, şi, din acest motiv, măsurile de profilaxie, depistare precoce şi monitorizare a diferitelor afecţiuni pot fi mult mai eficiente. În cadrul examenelor de bilanţ al stării de sănătate, în cabinetele medicale …(Citeşte mai departe)

Concluzii la Congres

În perioada 11-12 aprilie 2013 s-a desfăşurat la Craiova, în organizarea Societăţii Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri, cel de-al IV-lea Congres Naţional de Medicină Şcolară  şi Universitară, care a reunit medici şi asistente medicale şcolare din întreaga ţară. La eveniment au participat ca invitaţi cadre didactice universitare, medici specialişti, reprezentanţi ai Institutului Naţional de Sănătate Publică, reprezentanţi ai Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene, ai autorităţilor publice locale şi ai unor organizaţii neguvernamentale implicate în activităţile desfăşurate în unităţile de învăţământ. Lucrările ştiinţifice prezentate în cadrul Congresului au relevat aspecte importante ale patologiei copilului şi adolescentului, dar şi dificultăţile cu care se confruntă reţeaua de medicină şcolară din România: Elevul cu astm bronşic – Conf. Dr. Cristian Gheonea, Diagnosticul precoce în diabetul zaharat de tip 1 şi 2 la copil şi adolescent – Dr. Ileana Puiu, Boala Morgellons – Dr. Kristina Moldovan, Aspecte epidemiologice ale utilizării televizorului şi calculatorului de către  elevi – Conf dr.Aurelia Cordeanu, Dr. Elena Mihaela Cordeanu, dr.Rodica Nicolescu, „Utilizarea ergonomică a calculatorului acasă şi la şcoală” – Dr. Cristina Huidumac-Petrescu, Evaluarea retardului de creştere la copil şi adolescent – Dr. Ileana Puiu, Metode statistice pentru stabilirea statusului nutriţional optim – Dr. Cristiana Ciovică, Rolul medicului şcolar …(Citeşte mai departe)

Demers SANITAS către Ministerul Muncii, referitor la creşe

Federatia SANITAS a transmis Ministerului Muncii propunerile membrilor SANITAS din ţară referitoare la modificarea normelor de aplicare a Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, dupa cum urmează: 1. Să fie clar definite cele 3 servicii oferite de creşă potrivit Legii nr. 263/2007: medical, educaţional, social. 2. La Capitolul III unde se detaliază activitatea din creşă se pune accent doar pe activitatea educaţională fără celelalte secţiuni: social-medical. 3. La art.44 – categorisirea personalului în didactic şi nedidactic clasifică deja unităţile denumite creşe în unităţi de educaţie. 4. La art.18 – activitatea din creşa de tip educaţie timpurie nu poate fi supusă regulilor structurii din învăţământ întrucât activitatea este continuă, nu cu vacanţe ca în sectorul de învăţământ. 5. La art. 19 – planul de şcolarizare să se facă de către Inspectoratele Şcolare –Consiliul de Administraţie al creşelor şi Administraţia Publică Locală. 6. La secţiunea 3, art.21 – înscrierea copiilor în unităţile denumite creşe se face pe tot parcursul anului şi nu în funcţie de începerea anului şcolar, deoarece nu sunt unităţi de învăţământ, ci unităţi independente în care se oferă servicii de educaţie timpurie. CAPITOLUL III, art. 34 – să nu se facă discriminarea între copiii din mediul …(Citeşte mai departe)

Completări privind normarea cadrelor medico-sanitare din unităţile de învăţământ

Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si al ministrului sanatatii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos Publicat in Monitorul Oficial 893 din 28 decembrie 2012 (M. Of. 893/2012) Ordinul Nr. 1.294/6.555, din 18 decembrie 2012 Ministerul Sanatatii Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului Vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica si control in sanatate publica nr. R.A. 1.266/2012, in baza art. 83 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata prin Legea nr. 174/2011, cu modificarile ulterioare, al Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, al art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, …(Citeşte mai departe)

Filiale SMCCT

În luna decembrie 2012 s-a înfiinţat, la Craiova, cea de-a doua filială a Societăţii Medicilor din Colectiităţile de Copii şi Tineri!

Noutăţi privind orele de educaţie fizică

Ordinul Nr.3462 din 06.03.2012 privind aprobarea Metodologiei organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar Articolul 9 Participarea elevilor la activităţile de educaţie fizică şi sport este condiţionată de prezentarea avizului medical „apt pentru efort fizic“ sau „clinic sănătos“. Articolul 10 Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi baremul medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, sunt obligatorii pentru toate unităţile de învăţământ. Articolul 11 Scutirile medicale de la orele/lecţiile de educaţie fizică şi sport se eliberează de către medicul unităţii de învăţământ, iar în lipsa acestuia de către medicul de familie al elevului şi se consemnează pe adeverinţa medicală, al cărei formular tipizat este aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Articolul 12 (1) Scutirile medicale de la orele/lecţiile de educaţie fizică şi sport pot fi:a)anuale: totale sau parţiale;b)semestriale: totale sau parţiale;c)temporare, pe durate mai mici decât un semestru: totale sau parţiale. (2) Scutirile anuale şi semestriale se acordă:a)elevilor inapţi total pentru orele sau lecţiile de educaţie fizică şi sport, care nu primesc …(Citeşte mai departe)

Page 3 of 5«12345»
COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI