Revista de medicină şcolară şi universitară a fost inclusă de Colegiul Medicilor din România în Nomenclatorul Publicaţiilor Medicale al CMR pentru anul 2015, conform adresei nr. 6354/07/08/2015.

Conform reglementărilor CMR în vigoare, abonamentul la Revista de medicină şcolară şi universitară este creditat cu 5 puncte de educaţie medicală continuă.

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI