Conferinţa “Soluţii pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor”

Marţi, 27 mai 2014, s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului prima ediţie a Conferinţei “Soluţii pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a copiilor”, organizată de Comisia pentru drepturile omului şi Comisia pentru sănătate din Senatul României, împreună cu revista Politici de Sănătate.

La lucrările Conferinţei au participat senatori din cele două comisii ale Senatului, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ai Institutului Naţional de Sănătate Publică, profesori universitari, profesionişti în domeniu, reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale cu acţiuni în domeniul sănătăţii copilului, reprezentanţi mass-media.
Printre participanţi s-au numărat şi medici şcolari din Bucureşti, Cluj, Craiova, Tg.Mureş şi Piteşti.

Evenimentul s-a dorit a fi un semnal asupra importanţei sănătăţii copiilor şi tinerilor pentru întreaga societate, şi, în acelaşi timp, un punct de plecare în găsirea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă cei implicaţi în asigurarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor.

Societatea Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri a prezentat în cadrul dezbaterilor un punct de vedere referitor la modalităţile de optimizare a asistenţei medicale în colectivităţi, punct de vedere care va fi cuprins şi în raportul oficial al Conferinţei, care va fi transmis conducerilor Senatului şi Camerei Deputaţilor, Primului Ministru, Ministerului Sănătăţii.
În acelaşi timp, medicii şcolari au stabilit contacte importante atât cu factorii de decizie instituţionali, cât şi cu membrii altor organizaţii neguvernamentale cu acţiuni în domeniul sănătăţii copiilor.

Prin numărul mare de participanţi, prin importanţa problemelor aduse în discuţie, şi prin propunerea de soluţii menite să îmbunătăţească starea de sănătate a copiilor şi tinerilor, Conferinţa a fost un real succes; rămâne de văzut câte din aceste probleme vor fi soluţionate cu adevărat în următoarea perioadă.

Comunicat de presă

În perioada 5-6 aprilie 2014 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca cel de-al V-lea Congres Naţional de Medicină Şcolară şi Universitară, la care au participat aproximativ 300 de cadre medico-sanitare din unităţile de învăţământ din întreaga ţară, cadre didactice universitare, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Cluj, ai Colegiului Medicilor, ai Federaţiei Sanitas şi ai Autorităţilor Publice Locale.

Programul ştiinţific, extrem de variat, a acoperit temele importante ale patologiei copilului şi adolescentului, iar discuţiile s-au axat pe principalele probleme ale reţelei de medicină şcolară:

  • Necesitatea revizuirii legislaţiei referitoare la medicina şcolară şi găsirea de soluţii pentru punerea în aplicare a Ordinului privind normarea personalului medico-sanitar din unităţile de învăţământ
  •  Dezvoltarea unitară a reţelei de medicină şcolară la nivelul întregii ţări, sub coordonarea directă a Ministerului Sănătăţii
  •  Relaţia medicină şcolară – autoritatea publică locală
  • Oportunităţi şi limite în activitatea curativă acordată elevilor şi studenţilor, relaţia cu Casa Naţională de Asigurări
  • Provocările vaccinării în cabinetul medical şcolar
  • Asigurarea asistenţei medicale la competiţiile sportive şcolare

La finalul Congresului, participanţii au formulat un Memoriu care va fi transmis Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI