În perioada 5-6 aprilie 2014 s-a desfăşurat la Cluj-Napoca cel de-al V-lea Congres Naţional de Medicină Şcolară şi Universitară, la care au participat aproximativ 300 de cadre medico-sanitare din unităţile de învăţământ din întreaga ţară, cadre didactice universitare, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Cluj, ai Colegiului Medicilor, ai Federaţiei Sanitas şi ai Autorităţilor Publice Locale.

Programul ştiinţific, extrem de variat, a acoperit temele importante ale patologiei copilului şi adolescentului, iar discuţiile s-au axat pe principalele probleme ale reţelei de medicină şcolară:

  • Necesitatea revizuirii legislaţiei referitoare la medicina şcolară şi găsirea de soluţii pentru punerea în aplicare a Ordinului privind normarea personalului medico-sanitar din unităţile de învăţământ
  • Dezvoltarea unitară a reţelei de medicină şcolară la nivelul întregii ţări, sub coordonarea directă a Ministerului Sănătăţii
  • Relaţia medicină şcolară – autoritatea publică locală
  • Oportunităţi şi limite în activitatea curativă acordată elevilor şi studenţilor, relaţia cu Casa Naţională de Asigurări
  • Provocările vaccinării în cabinetul medical şcolar
  • Asigurarea asistenţei medicale la competiţiile sportive şcolare

La finalul Congresului, participanţii au formulat un Memoriu care va fi transmis Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

COPYRIGHT © 2011 SOCIETATEA MEDICILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI